Președinția indiană a G20 : o schimbare filosofică radicală


6 dec. 6 (EIRNS)-India a propus ca anul în care va prezida grupul G20 să fie dedicat contribuției la “catalizarea unei schimbări fundamentale de mentalitate”, care să se îndepărteze de mentalitatea de sumă zero care a dominat omenirea până acum în istorie, pentru a trece la una care să recunoască “unitatea fundamentală a tuturor”. Premierul Narendra Modi și-a expus viziunea pentru “Președinția indiană a G20” într-un articol publicat pe site-ul său la 1 decembrie, începutul președinției. El include precizări importante: va da o greutate mai mare celor din Sudul global; urmărește “depolitizarea aprovizionării globale cu alimente, îngrășăminte și produse medicale, astfel încât tensiunile geopolitice să nu conducă la crize umanitare”; și “va încuraja o conversație onestă între cele mai puternice țări – cu privire la atenuarea riscurilor reprezentate de armele de distrugere în masă și la consolidarea securității globale”.


Esența perspectivei sale sunt însă principiile filosofice prin care pot fi găsite soluții. G20 a contribuit la stabilizarea crizelor economice mondiale, a scris el:
“Cu toate acestea, pe măsură ce India își asumă acest rol important, mă întreb, poate G20 să meargă și mai departe? Putem cataliza o schimbare fundamentală de mentalitate în beneficiul întregii omeniri?
“Cred că putem…. Mentalitățile noastre sunt modelate de împrejurările în care ne aflăm. De-a lungul întregii istorii, omenirea a trăit în penurie. Ne-am luptat pentru resurse limitate, pentru că supraviețuirea noastră depindea de privarea altora de ele. Confruntarea și competiția – între idei, ideologii și identități – au devenit norma.


“Din păcate, rămânem prinși în aceeași mentalitate de sumă zero chiar și astăzi. O vedem atunci când țările se luptă pentru teritoriu sau resurse. O vedem atunci când livrările de bunuri esențiale sunt transformate în arme. O vedem atunci când vaccinurile sunt acaparate de câțiva, chiar dacă miliarde de oameni rămân vulnerabili.
“Unii ar putea susține că confruntarea și lăcomia sunt doar natura umană. Eu nu sunt de acord. Dacă oamenii ar fi în mod inerent egoiști, cum s-ar explica atracția de lungă durată a atâtor tradiții spirituale care pledează pentru unicitatea fundamentală a noastră, a tuturor?


“O astfel de tradiție, populară în India, consideră că toate ființele vii, chiar și lucrurile inanimate, sunt compuse din aceleași cinci elemente de bază – panch tatva de pământ, apă, foc, aer și spațiu. Armonia dintre aceste elemente – în noi și între noi – este esențială pentru bunăstarea noastră fizică, socială și cea a mediului.”


“Președinția indiană a G20 va depune eforturi pentru a promova acest sentiment universal de unicitate. De aici și tema noastră – “Un singur Pământ, o singură familie, un singur viitor”. Acesta nu este doar un slogan. El ia în considerare schimbările recente ale împrejurărilor în care trăiește omenirea, pe care, în mod colectiv, nu am reușit să le înțelegem.
“Astăzi, avem mijloacele de a produce suficient pentru a satisface nevoile de bază ale tuturor oamenilor din lume. Astăzi, nu trebuie să luptăm pentru supraviețuirea noastră – epoca noastră nu trebuie să fie una de război. Într-adevăr, nu trebuie să fie!


“Astăzi, cele mai mari provocări cu care ne confruntăm – schimbările climatice, terorismul și pandemiile – pot fi rezolvate nu luptând unii împotriva altora, ci doar acționând împreună.
“Din fericire, tehnologia de astăzi ne oferă, de asemenea, mijloacele de a aborda problemele la scara întregii omeniri….”