De ce acțiunea lui Charles III în România poate fi criticată ?

Ce texte figure ci-bas en français également.

Septembrie 2022

Copyright House of Lords 2022 / Annabel Moeller

Alte texte pe subiect http://romania2118.org/ce-au-autonomistii-secui-in-comun-cu-ecologistii-pe-printul-charles-si-lupta-antirepublicana/

http://romania2118.org/barre-toi-de-roumanie-prince-charles-ou-une-lecon-sur-la-realite-de-lempire-britannique/

Am fost destul de surprisă de solicitarea primită recent de la un jurnalist străin privind acțiunea lui Charles III în România. Profit de ocazie să public scrisoarea pe care i-am trimis-o, un început de mini-anchetă care merită să fie dusă până la capăt pentru că unghiul ales este foarte interesant. Aceasta este numai o ciornă. Adaug la sfârșit link-urile cu alte texte scrise în trecut în care-l menționez pe Charles.

Stimate Domn,

Acțiunea prințului Charles în România poate fi criticată din două unghiuri: 1.) promovarea unui model economic de dezindustrializare prin acțiuni pentru conservarea a naturii și a patrimoniului; 2.) sprijinul pentru stabilirea în Transilvania a unor familii nobiliare maghiare plecate după cel de-al Doilea Război Mondial. Majoritatea nu sunt atașate de România, ci mai degrabă de ideea Imperiului Austro-Ungar, de Ungaria “mare” sau de o Transilvanie autonomă. Cele două laturi sunt convergente, deoarece nobilii separatiști aderă adesea la modelul de societate agrară promovat de Charles. Ca să fim clari: problema nu este etnia acestora, ci ideologia pe care o reprezintă, cea a unei societăți de caste.

Nu am stabilit o legătură directă a Prințului cu o acțiune clară de dezindustrializare a României, cum ar fi, de exemplu, blocarea directă construcției unui baraj hidroelectric. Același lucru este valabil și pentru problema tensiunilor interetnice. Prințul nu acționează pe termen scurt și în mod direct, ci susține o rețea de trusturi, fundații, școli care răspândesc ideologii, creează zone naturale protejate, formează noua generație, restaurează monumente care au aparținut nobililor maghiari.

Vă voi trimite câteva link-uri în diferite limbi cu articole de presă despre aceste organizații, acțiuni și familii, pe care le veți putea consulta prin traducere automată pe google chrome sau pe www.deepl.com.

Aș dori să adaug că punctul meu de vedere este mai degrabă izolat, deoarece românii, destul de des maltratați de presa occidentală, se simt mai degrabă flatați de interesul pe care acest prinț occidental îl poartă țării lor și nu prea înțeleg efectele pe termen lung ale politicii pe care o promovează el. Pentru a înțelege că acțiunile Prințului sunt dăunătoare pentru România, trebuie să poți proiecta efectele politicii sale în viitor și trebuie să cunoști trecutul, contextul istoric al Transilvaniei. 

Pe termen lung, politica de blocare a dezvoltării economice moderne, promovată de campania sa de conservare a naturii, va avea aceleași rezultate ca în Africa: zone ale țării în care este interzisă modernizarea infrastructurii de transport și energie, în care este interzisă agricultura modernă și în care locuitorii sunt reduși la un mod de viață ca acum 200 de ani, adică la o agricultură de subzistență și fără perspective de progres. Să nu mai vorbim de faptul că aceste zone blocate pentru dezvoltare conțin adesea resurse naturale, cum ar fi resursele naturale, cum ar fi minereuri rare. Ancheta televiziunii de stat olandeze “Zimbra” este interesantă în acest sens, deoarece arată efectele acțiunii ecologiștilor, mai precis a WWF în Africa și India, WWF fiind o organizație creată de familia regală britanică și susținută de prințul Charles. http://romania2118.org/practicile-criminale-ale-wwf-in-parcurile-naturale/

Pentru punctul 1, conservarea naturii, există :

-Trustul Mihai Eminescu, care a fost patronată de Prințul Charles. Actualmente The Prince’s Charitable Foundation figurează printre parteneri.

https://www.mihaieminescutrust.ro/parteneri/prince-charles-foundation-in-romania-fappy-1st-anniversary.html

Potrivit site-ului, această organizație a fost creată la Londra înainte de căderea comunismului, în contextul Războiului Rece, pentru a acționa asupra intelectualilor români. În prezent, trustul este activ în România pentru conservarea naturii în Transilvania. Împreună cu WWF și alte organizații, a contribuit la includerea zonelor locuite în rețeaua “Natura 2000” (zone naturale protejate, mai mult sau mai puțin interzise dezvoltării moderne). Viscri, cel mai faimos sat în care s-a angajat Prințul Charles, se află în inima unei astfel de zone de conservare cu ajutorul acestui trust și al WWF https://natura2000transilvania.ro.

Fundația Adept, susținută, de asemenea, de Prințul Charles are același tip de activitate https://fundatia-adept.org/?s=charles#pll_switcher

-Am fost eu însămi în 2015 la Viscri, un sat unde Prințul are o casă și unde este implicat în proiecte și căutasem pe internet “Kalnoky Conservation Trust”, al lui Tibor Kalonky, asociatul Prințului în România. Se pare că acest site nu mai există, dar ceea ce era scris este interesant.  Citez ce scrosesem în 2015:

« Îi trimit pe cititorii noștri sceptici pe site-ul Kalnoky Conservation Trust, asociația sa (a lui T Kalnoky) pentru conservarea naturii. Aici se explică faptul că “Transilvania este țara pe care timpul a uitat-o” și că “natura a beneficiat de ritmul lent de dezvoltare”. “O moară de apă, de exemplu, ar trebui să continue să macine cereale pentru comunitatea sătească și nu să fie păstrată doar ca piesă de muzeu.” Dl Kalnoky adoră qtunci când “caii și căruțele împart drumul cu mașinile”. De asemenea, se mai spune că scopul asociației sale este de a “crește gradul de conștientizare a activităților economice care nu amenință biodiversitatea din Transilvania”.

Dacă mergeți la Viscri, un loc izolat al României, veți găsi noile proprietăți cumpărate de Prințul Charles și administrate de Tibor Kalnoky. Aici, Uniunea Europeană, precum și timpul și natura și-au pus amprenta. De la căderea comunismului, în urmă cu 25 de ani, drumul spre Viscri nu prea a fost reparat. Ieșirea din sat a devenit o performanță rezervată occidentalilor bogați călătorind în 4×4: un mijloc de transport foarte ecologic, nu-i așa? Să mergi la dentist în orașul vecin a devenit o aventură. Țăranii cerșesc lângă frumoasa clădire a prințului, vânzând șosete făcute de mână, pentru că agricultura nu mai este profitabilă.

(…) Satul Viscri a fost declarat patrimoniu UNESCO, iar sătenii au fost înghețați în timp: satul nu mai are voie să se schimbe. Un panou în centru le arată cum se construiește casa, pentru a păstra impresia “autentică”. De exemplu, geamurile duble din PVC alb, accesibile celor mai puțin bănoși, nu sunt permise aici. Iar iarna este aspră. »

Este posibil ca situația infrastructurii să se fi schimbat de atunci, deoarece articolul este din 2015 și se pare că de atunci satul a devenit foarte vizitat de turiști, iar casele foarte căutate.

Pentru punctul 2, autonomia Transilvaniei:

Proprietățile Prințului Charles sunt administrate de Tibor Kalnoky care provine dintr-o familie nobiliară transilvăneană, expatriată, dar a cărei nouă generație dorește să-și refacă moștenirea.

Frații Kalnoky spun că au legături de familie cu Prințul și își petrec vacanțele cu acesta în România https://www.spectator.co.uk/article/its-in-my-blood-prince-charless-love-of-transylvania

https://www.welt.de/vermischtes/specials/hochzeit-william-kate/article13277507/Kate-William-und-der-Herzog-aus-Transsilvanien.html?icid=search.product.onsitesearch

Potrivit acestui jurnalist, trustul Mihai Eminescu, susținut de prinț, a finanțat renovarea unui conac care aparținuse familiei, administrat tot de Tibor Kalnoky. https://pressone.ro/reteaua-mostenitorilor-de-castele-din-transilvania

– legătura cu mișcarea pentru autonomia Transilvaniei și cu tensiunile interetnice nu este făcută de Tibor Kalnoky, ci de fratele său, Boris Kalnoky, care este mai clar în această privință. 

-Boris Kalnoky se stabilise în Germania, fiind jurnalist la “Die Welt”, unde a scris articole tendențioase în favoarea mișcării autonomiste maghiare https://www.welt.de/politik/ausland/article121872593/Aufruhr-unter-den-Ungarn-in-Rumaenien.html.

Într-un interviu, domnul Boris Kalnoky menționează legătura sa cu Elod Kincses, sau mai degrabă cu familia acestuia, o figură foarte controversată a comunității maghiare din România, aflată în centrul tensiunilor interetnice după căderea comunismului: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sorsfordito-haromszeki-ajtok-n-varazslatos-es-hatborzongato-erdelyi-emlekei-is-vannak-boris-kalnokynak#.

În prezent, Boris Kalnoky locuiește la Budapesta și lucrează pentru strategia “Ungaria Mare” a lui Viktor Orban. Printre acestea se numără Matthias Corvinus Collegium (MCC), unde este director al școlii de media. https://corvinak.hu/szemely/boris-kalnoky 

MCC este o operațiune maghiară pe termen lung de reangajare în teritoriilor pierdute de Ungaria în Tratatul de la Trianon prin formarea unei elite în rândul minorității maghiare din țările vecine, care să simpatizeze cu ideea Ungariei Mari.

În concluzie, aș dori să adaug că România, o țară industrializată, autosuficientă din punct de vedere energetic și agricol în 1990, a devenit, după 30 de ani de terapie de șoc o țară depopulată și o pradă ușoară pentru multe interese străine. Nu este surprinzător că guvernul maghiar se mobilizează în Transilvania, o frumoasă regiune de vacanță, preferată de maghiari și, în plus, foarte bogată în resurse. Soluția este o mobilizare a Guvernului României pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și apă, pentru dezvoltarea culturală și economică a acestor zone vizate de prinț și prietenii săi, astfel încât populația să aibă o alternativă viabilă și pozitivă și toată lumea să își găsească locul acolo, români, sași și maghiari. Acesta este cel mai bun mod de a evita tensiunile interetnice. Strategia de întoarcere economică la secolele trecute, promovată de prinț și prietenii săi, nu va face decât să reducă resursele disponibile pentru populație, ceea ce va crea condițiile pentru mai multe tensiuni interetnice.

Cu deosebită considerație,

Alexandra Bellea-Noury

Cher Monsieur,

L’action du Prince Charles en Roumanie est critiquable sous deux aspects:

J’ai été assez surprise par la demande que j’ai récemment reçue d’un journaliste étranger concernant l’action de Charles III en Roumanie. Je profite de cette occasion pour publier la lettre que je lui ai envoyée, un début de mini-enquête qui mérite d’être poursuivie car l’angle choisi est très intéressant.. Ce n’est qu’une ébauche. J’ajoute à la fin des liens vers d’autres textes que j’ai écrits mentionnant Charles.

1.) la promotion d’un modèle économique de désindustrialisation et des actions en faveur de la conservation de la nature et du patrimoine; 

2.) l’appui à l’installation en Transylvanie de familles de nobles hongroises qui étaient parties depuis la Seconde Guerre Mondiale, mais qui y reviennent. Certaines ne sont pas attachées à la république roumaine, mais plutôt à l’idée d’Empire Autro-Hongrois, d’une « grande » Hongrie ou bien de l’autonomie de la Transylvanie. Les deux points sont cohérents car elles adhèrent souvent au modèle de société agraire promu par le Prince C. Pour être clairs: le problème n’est pas leur origine, mais leur idéologie, celle d’une société de castes .

Un lien direct du Prince avec une action claire pour la désindustrialisation de la Roumanie, comme, par exemple, le blocage de la construction d’un barrage hydroélectrique, ne peut pas être établi. Pareil pour la question des tensions interethniques. Le Prince n’agit pas à court terme et de manière directe, il apporte plutôt son appui à un réseau de trusts, fondations, écoles qui disséminent des idéologies, créent des zones naturelles protégées, forment la nouvelle génération, restaurent des monuments ayant appartenu à des nobles hongrois.

Je vous enverrai quelques liens en différentes langues avec des articles de presse sur ces organisations, actions et familles, que vous allez pouvoir consulter en traduisant de manière automatique sur google chrome ou sur www.deepl.com.

J’ajoute que mon point de vue est assez singulier car les Roumains, assez habituellement maltraités par la presse occidentale, se sentent plutôt flattés par l’intérêt que ce prince occidental porte à leur pays et ont peu compris les effets à long terme de la politique qu’il promeut. Pour comprendre que les actions du Prince sont néfastes pour la Roumanie, il faut pouvoir projeter les effets de sa politique dans le futur et il faut connaître le passé, le contexte historique de la Transylvanie. 

A terme, la politique de blocage du développement économique moderne promu par sa campagne pour conserver la nature donnera les mêmes résultats qu’en Afrique : des zones du pays où la modernisation de l’infrastructure de transport et d’énergie est interdite, où l’agriculture moderne est interdite et où les habitants sont réduits à vivre comme il y a 200 ans, c’est à dire avec une agriculture de subsistance et sans perspectives de progrès. Ne parlons plus du fait que ces zones bloquées au développement recèlent souvent des richesses naturelles, comme des minerais. L’enquête de la télé d’état hollandaise « Zimbra », est intéressante à ce sujet car elle montre les effets de l’action du WWF en Afrique et Inde, WWF étant une organisation que la famille royale britannique a créé et que le Prince Charles soutient.http://romania2118.org/practicile-criminale-ale-wwf-in-parcurile-naturale/

Pour le point 1, la conservation de la nature, il y a :

-le Mihai Eminescu Trust dont Prince Charles a été le patron, je ne sais pas si c’est toujours le cas et je ne sais pas s’il y participe financièrement. Ce sont des choses à enquêter.

https://www.mihaieminescutrust.ro/parteneri/

prince-charles-foundation-in-romania-happy-1st-anniversary.html

Selon son site, cette organisation a été créée à Londres avant la chute du communisme, dans le contexte de la guerre froide, pour agir sur les intellectuels roumains. Le trust est actif maintenant en Roumanie pour la conservation de la nature en Transylvanie. Ensemble avec le WWF et d’autres organisations, il a aidé à l’inscription de zones habitées dans le réseau « Natura 2000 » (zone naturelles protégées, plus ou moins interdites au développement moderne.) Viscri, le village le plus connu investi par Prince Charles se trouve au coeur d’un tel périmètre conservé à l’aide de ce Trust et de WWF https://natura2000transilvania.ro

-la fondation Adept également soutenue par Prince Charles a le même type d’activité https://fundatia-adept.org/?s=charles#pll_switcher

-j’ai été moi-même en 2015 à Viscri, un village ou le Prince a une maison et où il s’est impliqué dans des projets et j’avais cherché sur internet le « Kalnoky Conservation Trust », de Tibor Kalonky, l’associé du Prince en Roumanie. Ce site internet ne semble plus exister aujourd’hui, mais ce qui était écrit est intéressant.  

Voici ce que j’avais écrit à l’époque « J’envoie nos lecteurs sceptiques vers le site du « Kalnoky Conservation Trust », son association pour la sauvegarde de la nature. Ici on nous explique que la « Transylvanie est le pays que le temps a oublié » et que « la nature a profité du rythme lent du développement ». « Un moulin à eau, par exemple, devrait continuer à moudre le grain pour la communauté du village et ne pas être gardé juste en tant que pièce de musée. » M. Kalnoky adore quand « les chevaux et les chariots partagent la route avec des voitures ». On y apprend également que le but de son association est de « sensibiliser aux activités économiques qui ne menacent pas la biodiversité de la Transylvanie ».

“Si vous voyagez à Viscri, l’endroit très reculé de Roumanie, vous allez trouver les nouvelles propriétés achetées par le prince Charles et administrées par Tibor Kalnoky. Ici, l’Union Européenne, tout comme le temps et la nature, ont fait leurs ravages. Depuis la chute du communisme il y a 25 ans, la route menant à Viscri n’a presque pas été réparée. Sortir du village est devenu un exploit réservé aux riches occidentaux dans leurs 4×4 : un moyen de transport très écologique n’est ce pas ? Se rendre chez le dentiste dans la ville voisine devient une aventure. Les paysans mendient à coté du bel édifice du prince, tout en vendant des chaussettes faites maison, car pratiquer l’agriculture, ça ne rapporte plus rien.

(…) le village de Viscri a été labellisé « patrimoine de l’UNESCO » et les villageois se sont retrouvés figés dans le temps : le village n’a plus le droit de changer. Un panneau affiché au centre leur montre comment construire la maison, pour garder l’impression “authentique”. Par exemple les doubles-vitrages en PVC blanc accessibles aux moins fortunés sont interdits ici. Et l’hiver est rude.”

Il se peut que la situation de l’infrastructure ait changé depuis car l’article est de 2015 et il semble que depuis le village est devenu très visité par les touristes et les maisons très recherchées.

Pour le point 2, l’autonomie de la Transylvanie :

-des propriétés du Prince Charles sont administrées par Tibor Kalnoky qui vient d’une famille noble de Transylvanie, expatriée, mais dont la nouvelle génération souhaite refaire son patrimoine.

-les Kalnoky révendiquent des liens familiaux avec le Prince et passent des vacances avec lui en Roumanie https://www.spectator.co.uk/article/its-in-my-blood-prince-charless-love-of-transylvania

https://www.welt.de/vermischtes/specials/hochzeit-william-kate/article13277507/Kate-William-und-der-Herzog-aus-Transsilvanien.html?icid=search.product.onsitesearch

-selon cette journaliste, le Mihai Eminescu Trust, soutenu par le Prince a  financé la rénovation d’un manoir des Kalnoky également administré par Tibor Kalnoky. https://pressone.ro/reteaua-mostenitorilor-de-castele-din-transilvania

– le lien avec le mouvement en faveur de l’autonomie de la Transylvanie et des tensions interethniques n’est pas fait Tibor Kalnoky, mais plutôt par son frère, Boris Kalnoky, qui est plus clair à ce sujet. 

– auparavant Boris Kalnoky était basé en Allemagne, jouranliste pour « Die Welt où », où il a écrit des articles biaisés en faveur du mouvement autonomiste hongrois https://www.welt.de/politik/ausland/article121872593/Aufruhr-unter-den-Ungarn-in-Rumaenien.html

-dans une interview M. Boris Kalnoky mentionne son lien avec Elod Kincses, ou plutôt avec sa famille, une figure très controversée de la communauté hongroise de Roumanie, au coeur des tensions interethniques d’après la chute du communisme: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sorsfordito-haromszeki-ajtok-n-varazslatos-es-hatborzongato-erdelyi-emlekei-is-vannak-boris-kalnokynak#

– maintenant Boris Kalnoky habite à Budapest et travaille pour la stratégie de Viktor Orban de la « grande Hongrie ». Il s’agit, entre autres, du Matthias Corvinus Collegium (MCC), où il est le chef de l’école de médias. https://corvinak.hu/szemely/boris-kalnoky La MCC est une opération hongroise de long-terme pour réinvestir les territoires perdues par la Hongrie lors du Traité de Trianon en formant des élites attachées à la Hongrie parmi les membres de la minorité magyarophone des pays voisins.

J’ajoute en conclusion que la Roumanie, pays industrialisé, autosuffisant du point de vue énergétique et agricole en 1990, est devenu, après 30 ans de thérapie de choc, un pays dépeuplé et une proie facile pour beaucoup d’intérêts étrangers. On ne peut pas s’étonner que le gouvernement hongrois se mobilise en Transylvanie, région préférée des Hongrois pour y passer les vacances et, de plus, très riche en minerai. La solution est une mobilisation du gouvernement roumain pour le développement de l’infrastructure de transport, d’énergie, d’eau, pour un développement culturel et économique dans ces zones ciblées par le Prince et ses amis, pour que la population ait une alternative viable et positive et pour que chacun y trouve sa place, Roumains, Saxons et Hongrois. C’est la meilleure manière pour éviter les tensions interethniques. Au contraire, la stratégie de retour économique aux siècles passés promue par le Prince et ses amis, ne fera que réduire les ressources disponibles pour la population, ce qui créera les conditions pour plus de tensions interethniques.

Cordialement,

Alexandra Bellea-Noury