INVITAȚIE: Conferința online a Institutului Internațional Schiller

INVITAȚIE: Conferința internațională online a Schiller Institute

« Pentru o conferință care să creeze o nouă arhitectură de securitate și dezvoltare pentru toate națiunile »

Sâmbătă, 9 aprilie 2022 ora 16, ora României/ora 9 am, EDT

Pentru a urmări pe Zoom cu traducere franceză, spaniolă, germană: https://us02web.zoom.us/j/84512997718

Pentr a urmări în engleză : https://schillerinstitute.com/blog/2022/04/08/conference-for-a-conference-to-establish-a-new-security-and-development-architecture-for-all-nations/

I. SESIUNEA PLENARĂ
1) Helga Zepp-LaRouche; fondator, Schiller Institute: Introducere și discurs principal, “Necesitatea unei noi paradigme”.
2) E.S. Ambasadorul Anatoly Antonov, Ambasadorul Federației Ruse în Statele Unite ale Americii: “Perspective pentru construirea unei noi arhitecturi de securitate internațională”
3) Sam Pitroda; inovator, antreprenor și decident politic; SUA/India: “Necesitatea de a reproiecta lumea”
4) Jay Naidoo; ministru al cabinetului președintelui Nelson Mandela, Africa de Sud: “Perspectiva africană”.
5) Chen Xiaohan, Asociația populară chineză pentru pace și dezarmare: “Viitorul comun al omenirii”
6) Alessia Ruggeri; purtătoare de cuvânt a Comitato per la Repubblica, sindicalistă (Italia): “Pentru o Europă a patriilor cu Pacea Westfalică”
7) P.S. Raghavan, fost ambasador al Indiei în Rusia: “Perspectiva indiană “

Dezbatere între oratori.

II. ECONOMIE
1) Dennis Small; editor ibero-american, EIR: “Noua arhitectură: Un program pentru a preveni înfometarea a un miliard de oameni din cauza sancțiunilor”
2) Prof. Justin Yifu Lin; decan, Institutul de Noua Economie Structurală; decan, Institutul de Cooperare și Dezvoltare Sud-Sud; decan onorific, Școala de Dezvoltare Națională, Universitatea din Peking: “BRI a Chinei: rațiunea și impactul probabil”
3) Diogène Senny; președinte al Ligii Panafricane UMOJA Congo, Republica Congo: “Ce așteaptă Africa de la lume”
4) Fraydique Alexander Gaitán, președinte al confederației sindicale USCTRAB din Columbia; și Pedro Rubio, lider sindical columbian: “America de Sud și noua arhitectură de dezvoltare “

Dezbatere publică

Pauză: 45 de minute

III. SECURITATE

1) Jacques Cheminade; președinte, S&P, Franța: “Pacea Westfalică pentru a scăpa de capcana lui Tucidide”
2) Dr. George Koo; consultant în afaceri; președinte, Fundația Burlingame: “Sancțiunile americane împotriva Rusiei și Chinei sunt o sinucidere pentru dolar”

3) Caleb Maupin (S.U.A.), fondator și director al Center for Political Innovation: “Efectele de securitate ale sancțiunilor unilaterale ale SUA și ale Occidentului”
4) Mike Callicrate; crescător de bovine din Kansas, militant, fondator și proprietar al Ranch Foods Direct: “Era cartelurilor s-a încheiat – Mai mulți fermieri suverani, hrană pentru toți – Dublarea producției mondiale de alimente “

Dezbatere publică

IV. DEZVOLTARE
1) Dennis Speed; Comitetul pentru Coincidența contrariilor, autor și lider de lungă durată al mișcării LaRouche; “Nevoia urgentă a unui sistem mondial de sănătate”
2) Helga Zepp-LaRouche: “Operațiunea Ibn Sina”, Ing. Daud Azimi – membru al consiliului de administrație al Frontului Național pentru Pace din Afganistan: “Afganistan: Imperativele economice și politice urgente de astăzi” 
3) Princy Mthombeni; specialist în comunicare, fondator al Africa4Nuclear, Africa de Sud: “Securitatea energetică pentru Africa”
4) Saeed Naqvi; jurnalist indian renumit, prezentator de televiziune : “Rolul și responsabilitatea mass-media”

Dezbatere publică

Concluzii: Helga Zepp-LaRouche și Sam Pitroda

Lumea noastră este în pericol existențial de război generalizat și de distrugere economică afectând miliarde de oameni. Prin urmare, este extrem de urgentă stabilirea unei noi arhitecturi de securitate și dezvoltare pentru toate națiunile, care să țină cont de interesele fiecărei națiuni de pe planetă.

Războiul care se desfășoară acum în Europa, succesiunea de războaie din Afganistan, Siria, Irak, Libia, Yemen, Somalia, Sudan, precum și răspândirea foametei și a bolilor au ucis deja milioane de oameni nevinovați și le-au distrus casele, mijloacele de trai și viitorul. Criza Covid ne amintește că viața de pe pământ este interconectată și interdependentă. Trebuie să ne focalizăm pe dezvoltare durabilă și incluziune pentru a îmbunătăți starea planetei noastre și a semenilor noștri. Pentru aceasta, misiunea noastră nu este doar de a opri astfel de mișcări autodistructive, ci și de a organiza toate condițiile pentru pace și prosperitate pe baza scopurilor comune ale umanității. Trebuie să concepem o nouă paradigmă, o nouă ordine, care să se concentreze pe nevoile planetei și ale semenilor noștri, pentru a duce omenirea la nivelul următor.

În spatele pericolului actual de război se află explozia deja în curs a sistemului financiar transatlantic. Un proces hiperinflaționist a fost declanșat la nivel global, însoțit de o prăbușire a economiilor națiunilor occidentale. City of London și Wall Street, controlorii acestui sistem, se grăbesc să distrugă orice alternativă funcțională la sistemul lor, cum ar fi cea creată de Rusia, China, India sau alții. Parteneriatele Chinei cu Inițiativa « Centurași Drumul” înglobează în prezent aproape 150 de națiuni. Establishmentul aflat la putere în prezent își folosește sistemul financiar pentru a perpetua starea colonială de subdezvoltare a sectorului în curs de dezvoltare prin politici malthusiene. Prin urmare, pentru a stopa această tendință care duce la război și distrugere, este necesar să se stabilească o paradigmă economică și financiară complet nouă. Conferința noastră are sarcina de a face față acestei provocări, mergând la esența problemei. Aceasta înseamnă o abordare integrată a securității, a economiei și a dezvoltării tuturor națiunilor.

Pacea Westfalică este punctul nostru de referință. Nu numai că a stabilit Beneficiul, Onoarea, Avantajul Celuilalt și Uitarea și Amnistia sau Iertarea veșnică a tot ceea ce a fost comis. Ea a inclus, de asemenea, o reorganizare financiară a tuturor țărilor participante. Ea a sortat și a lichidat datoriile insolvabile și nelegitime, mai ales prin anularea datoriilor sau prin reeșalonarea negociată. De asemenea, a stabilit rolul statului în reconstrucția națiunilor după război.

Dreptul internațional în interesul tuturor popoarelor a fost dezvoltat pornind de la Pacea Westfalică, care își găsește expresia cea mai avansată în Carta ONU, respectarea căreia fiind o necesitate în  Noua Paradigmă. Declarația Universală a Drepturilor Omului, cele zece principii de la Bandung și cele cinci principii pentru o coexistență pașnică, toate conțin idei universale care rămân astăzi valabile pentru promovarea păcii, a dezvoltării și a cooperării în lume.

Ordinea mondială care a fost concepută după cel de-al Doilea Război Mondial a dat naștere ONU, Băncii Mondiale, FMI, NATO, OMC, OMS și altor instituții de acest gen. Aceste instituții și-au afișat preocuparea pentru democrație, drepturile omului, capitalism, consum și alianțe militare și, majoritatea, au funcționat timp de 75 de ani. Cu toate acestea, neajunsurile lor au constat în faptul că nu au îndeplinit promisiunea sistemului de la Bretton Woods, așa cum l-a conceput Franklin D. Roosevelt, aceea de a crește nivelul de trai al sectorului în curs de dezvoltare și de a pune capăt colonialismului. Este timpul să reproiectăm lumea pentru ca toți să poată profita de hiperconectivitate și de o nouă paradigmă, care să răspundă nevoilor umane de bază, nevoii de incluziune, nevoilor noii economii și care să asigure supraviețuirea durabilă și pacea pentru toți.

Suntem profund convinși că pacea poate fi obținută doar prin remodelarea profundă a sistemului economic mondial pentru a întruchipa această perspectivă. O astfel de nouă viziune a lumii, în conformitate cu cele mai bune imbolduri ale trecutului, impune alegerea sustenabilității, a incluziunii și a conectivității împotriva ordinii predominante de dominație geopolitică și de umilire morală a celor slabi.

Această nouă viziune, menită să creeze o nouă platformă globală și să ducă omenirea spre noi orizonturi, este precizată cu lux de amănunte în propunerile renumitului economist american Lyndon LaRouche, bazate pe ceea ce el a numit « cele patru legi » ale sale:

Promulgarea imediată a legii Glass-Steagall, instituită de președintele american Franklin Delano Roosevelt, fără nicio modificare și, de data aceasta la nivel global, supunând întreaga bulă financiară speculativă la o procedură de faliment și de reorganizare pentru a preveni jefuirea muncii și a vieților oamenilor.

Întoarcerea la un sistem de Bănci Naționale de sus în jos și minuțios definite, așa cum l-a specificat primul secretar al Trezoreriei SUA, Alexander Hamilton, și mai târziu cei pe care i-a inspirat și care au creat sisteme de dezvoltare de succes.

Crearea unui sistem de credit aferent, pentru a genera o ameliorare a productivității forței de muncă și a calității muncii, cu intenția conexă de a spori productivitatea fizico-economică și nivelul de trai al persoanelor și gospodăriilor.

Un program accelerat de fuziune nucleară pentru a promova descoperirea de noi principii fizice și progrese fundamentale în știință, astfel încât să se genereze cele mai avansate forme de dezvoltare și să se atingă cele mai mari densități de flux energetic.

Omul este singura specie înzestrată cu rațiune creatoare, ceea ce îl deosebește de toate celelalte ființe vii. Această capacitate creatoare îi permite să descopere continuu noi principii ale universului fizic, ceea ce se numește « progres științific ». Faptul că mintea umană, prin intermediul unei idei imateriale, este capabilă să descopere aceste principii, care au efect în universul material sub forma progresului tehnologic, dovedește că există o corespondență între legile minții umane și legile universului fizic. Privită din această perspectivă, economia nu are nimic de-a face cu profitul monetar, ci cu fericirea oamenilor, în sensul lui Gottfried Wilhelm Leibniz, adică în sensul că oamenii sunt capabili să își dezvolte tot potențialul lor într-un ansamblu armonios, contribuind astfel la dezvoltarea viitoare cea mai bună a omenirii.

Organizăm această conferință pentru a inspira liderii cu viziune, caracter, aptitudini, curaj și devotament să comunice, să coopereze, să colaboreze și să co-creeze în direcția unității, a justiției, a democrației, a descentralizării și a dezvoltării umane, respectându-și promisiunile în loc să se supună ordinii internaționale bazate pe regulile celor care fac bani și ale oligarhilor. Trebuie să oprim “ceasul Apocalipsei” al Bulletin of Atomic Scientists, înainte ca acesta să bată miezul nopții, este o chestiune de viață și de moarte.

Iată adresa pentru a vă înscrie pentru a participa pe Zoom: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/for_a_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/for_a_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations